PREDAJ V 8 KROKOCH

Na základe kvalifikovanej analýzy trhu a v súlade so schválenou marketingovou stratégiou vypracujeme pre váš projekt predajnú stratégiu.

Pomôžeme vám tiež s nastavením jednotlivých fáz predaja, aktualizovanou cenotvorbou a zostavením cenníka. Pravidelne vykonávame cenové prieskumy a ceny prispôsobujeme dopytu tak, aby sme vždy maximalizovali váš zisk.

Máme svoju vlastnú metodiku predaja postavenú na aktívnom vyhľadávaní klientov. Pre každý projekt zozbierame širokú databázu potenciálnych klientov (dostupnú pre vás v CRM systéme), ktorých kontaktujeme telefonicky a e-mailami. Organizujeme prezentácie projektov a jednotlivých ponúk, ako aj obhliadky na mieste. Zapracovávame tiež prípadné klientske zmeny a preverujme bonitu klientov.

Odbremeníme vás od množstva sprievodnej agendy vrátane kompletného právneho servisu. Vypracujeme a uzavrieme s klientmi rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve, kúpno-predajné zmluvy, záložné zmluvy a všetky ďalšie právne úkony, ktoré si vopred odsúhlasíme s vami ako developerom.

Na mesačnej báze pripravujeme pre financujúcu banku developera report predaja a zazmluvnenosti klientov, ktorý je potrebný pre čerpanie a úhradu dodávateľských faktúr projektu.

Vybavíme za vás aj celú agendu spojenú s odovzdávaním bytov a nehnuteľností klientom. Spisujeme pritom podrobný preberací protokol, ktorý následne pre vaše potreby archivujeme.

Postaráme sa tiež o katastrálne konanie. Návrhy na vklad pre vaše potreby archivujeme. S katastrálnymi úradmi sme v pravidelnom kontakte.

Proces predaja pravidelne reportujeme, vyhodnocujeme a v reálnom čase prispôsobujeme meniacim sa podmienkam na trhu.